Stergere dosar

Pentru stergerea unui dosar procedati astfel:

  • Selectati dosarul pe care doriti sa-l stergeti.
  • Din meniu selectati Stergere.

Vizualizati videotutorialul: Stergere dosar