Instalare BCOMM Audit Manager

Instalarea programului BCOMM Audit Manager

Kitul de instalare (sub forma: bcommam_release_4.7.0.09032019.exe) se descarcă și se salvează într-un folder pe hard-disk.

Se rulează kitul de instalare cu click dreapta -> Run as administrator, ca în figura alăturată:

Kitul de instalare solicită dezarhivarea fișierelor de instalare într-un folder, ca în figura următoare:

După dezarhivare, în folderul curent, kitul de instalare solicită rularea fișierului “Setup.exe”:

În cazul în care nu se rulează automat fișierul “Setup.exe”, trebuie să rulați din folderul current – fișierul “Setup.exe” cu click dreapta – Run as administrator

Din fereastra de Setup se alege optiunea ”Instalare”:

Dacă pe calculator nu există instalat .NET Framework 3.5, acesta se va instala la acest pas.

(Pentru acest pas aveți nevoie de conexiune la Internet)

După instalarea .NET Framework 3.5, sau dacă este instalat deja, puteți continua instalarea BCOMM Audit Manager:

 

Se deschide pagina următoare, unde se alege “Continuare”:

 

În ecranul următor, după citirea termenilor de licențiere și bifarea Acordului cu termenii de licențiere, se selectează “Continuare”:

În ecranul următor, se selectează tipul licenței (DEMO / STUD / FULL) si se introduce serialul primit care este in formatul: BCOMMAM-DEMO-1234-1234. Apoi, se introduce Numele posesorului de licență:

(OPȚIONAL, în fereastra următoare , DOAR dacă este cazul, se poate selecta instalarea doar a serverului de baze de date. Acest pas se recomandă doar pentru instalarea pe un server!)

 

Se apasă “Continuare” și se va instala serverul de baze de date PostgreSQL:

 

După instalarea cu success a serverului de baze de date evidențiată prin bifa verde

se apasă “Continuare”, pentru instalarea bazei de date efective:

 

După instalarea bazei de date necesare programului, se apasă “Continuare” pentru a instala fișierele programului și configurarea setărilor de program:

 

După instalarea programului,

se apasă “Finalizare”:

Pe desktop s-au creat 2 iconițe cu cele două module ale programului: “Lucru dosare” și “Manager dosare”:

 

Printr-un dublu-click pe unul din cele două module, se lansează aplicația de “Activare”:

În această fereastră, se completează datele personale (conform modeului din figura precedentă).

Se apasă butonul “Generează mesaj de activare produs” și se apasă butonul “Copiază mesaj”.

Mesajul complet, astfel selectat și copiat se trimite prin e-mail la adresa bcommam@bcomm.biz.

 

După primirea fișierului de activare prin e-mail (de exemplu: BCOMMAM-DEMO-1234-1234.bky),

se descarcă într-un folder pe calculator și se copiază în folderul programului (de regulă c:\Program Files (x86)\BCOMM Audit Manager\), sau prin fereastra de Activare, cu apăsarea butonului “Instalează fișier de activare produs”:

După copierea fișierului de activare:

se poate rula programul prin dublu click pe iconița de pe desktop:

 

În fereastra principală, utilizatorul standard inițial este “admin”, iar parola: “admin”: